Utbildning

Travers, pelarkran & telfers

Kursen vänder sig till dig som genomför lyft med t.ex. travers, mobilkran, tornkran, pelarkran eller annan lyftanordning.

Travers-, pelarkran- & telfersutbildning finns tillgänglig på våra hyrcenter. Hyrcentren finns på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Kontakta ditt hyrcenter för mer information.


Olyckor och tillbud är många och ibland med mycket tragisk utgång. Nästa alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Man kan ha kopplat fel, lyft fel, inte kontrollerat lyftanordningar eller lyftredskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen.

Målgrupp
Alla som hanterar och genomför lyft med t.ex. travers, mobilkran, tornkran, pelarkran, telfers eller annan lyftanordning. Samt för alla som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det är

Lagkrav
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Kursens omfattning
1-2 dagar med teori och praktik.

Antal deltagare
Max 12 personer vid varje kurstillfälle. 

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Kursinnehåll:
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
• Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
• Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker m.m.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, lunch och lokaler. Moms tilkommer. 

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Intresseanmälan

Är du i behov av en kundanpassad kurs eller vill boka in en större grupp på kurs?
Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi till dig med ett förslag.

Intresseanmälan

Göteborg - Ångpannegatan 8

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Göteborg - Ångpannegatan 8.


För mer information och anmälan
031-388 68 21
annelie.lovhammar@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Stockholm.


För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Malmö.


För mer information och anmälan
040-652 53 06
utbildning@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Jönköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Jönköping.


För mer information och anmälan
036-12 30 50
utbildning@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Karlstad

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Karlstad.


För mer information och anmälan
054-55 55 90
karlstad@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Trollhättan

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Trollhättan.


För mer information och anmälan
0703-54 47 56
joacim.hygren@stavdal.se

Lidköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Lidköping.


För mer information och anmälan
0510-78 98 16
eva.bostrom@stavdal.se

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.

Bokningsförfrågan för:

-

Fylls i om ni önskar sms-påminnelse vid kurstillfället

Kundanpassad kurs