Utbildning

Personligt fallskydd

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med höghöjdsarbete på tak eller andra höga höjder och för arbetsledare som har ett övergripande arbetsmiljöansvar.

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.
Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen kan skräddarsys efter ditt företags behov med olika former av praktiska övningar.

Vem är kursen för?
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med höghöjdsarbete på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Lagstiftning
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Kurstid
Ca. 4 timmar

Antal deltagare
15 st per kurstillfälle

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ur kursinnehållet
• Lagar, föreskrifter och förordningar
• Arbetsgivarens och arbetstagarens
skyldigheter
• Fallskyddssystem
• Förankring
• Ergonomi
• Skötsel
• Kontroll
• Daglig tillsyn
• Praktiska övningar

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika och lokaler. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Intresseanmälan

Är du i behov av en kundanpassad kurs eller vill boka in en större grupp på kurs?
Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi till dig med ett förslag.

Intresseanmälan

Malmö

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Malmö.


För mer information och anmälan
040 652 53 06
utbildning@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Göteborg

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Göteborg.


För mer information och anmälan
031-388 68 21
annelie.lovhammar@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Stockholm.


För mer information och anmälan
08 409 211 19
maria.ekdahl@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.

Bokningsförfrågan för:

-

Fylls i om ni önskar sms-påminnelse vid kurstillfället

Kundanpassad kurs