Utbildning

Minikransutbildning

Minikransutbildningen vänder sig till dig som använder minikranar i sitt arbete. Utbildning ger dig rätt kunskap enligt gällande arbetsmiljöregler.

Du hittar våra utbildningar för Minikranar på våra orter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Kontakta ditt hyrcenter för mer information.


Minikranar är snart oumbärliga på våra byggnadsarbetsplatser. Det är smidiga maskiner som löser många typer av lyft trots begränsat utrymme och dåliga underlag. Vid felaktig hantering ökar riskerna för ohälsa och olycksfall drastiskt. Med vår utbildning får deltagaren den kunskap som behövs för att arbeta säkert och ekonomiskt med kranen enligt gällande arbetsmiljöregler.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder minikranar i sitt arbete.

Lagstiftning
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap: 29 § ”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.”

Kurstid
1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter och körvana.

Antal deltagare
Max 6 personer per kurstillfälle.

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljö
• Riskbedömning
• Säkra lyft
• Uppbyggnad och drift
• Körning och manövrering
• Pallningsteknik
• Underhåll och kontroll
• Egenskaper och användningsområde
• Maskinens begränsningar

Övrigt
Kursen innehåller förutom utbildningen i minikran en kurs i Säkra Lyft. Efter avslutade prov erhålls certifikat som styrker detta. Har alla deltagare på kursen redan gått Säkra Lyft kan utbildningstiden kortas med fyra timmar.

Intresseanmälan

Är du i behov av en kundanpassad kurs eller vill boka in en större grupp på kurs?
Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi till dig med ett förslag.

Intresseanmälan

Göteborg - Ångpannegatan 8

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Göteborg - Ångpannegatan 8.


För mer information och anmälan
031-388 68 21
annelie.lovhammar@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Stockholm.


För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Malmö.


För mer information och anmälan
040 652 53 06
utbildning@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Jönköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Jönköping.


För mer information och anmälan
036-12 30 50
utbildning@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Karlstad

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Karlstad.


För mer information och anmälan
054-55 55 90
karlstad@ramirent.se

Mer info om hyrcentret

Trollhättan

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Trollhättan.


För mer information och anmälan
0703-54 47 56
joacim.hygren@stavdal.se

Lidköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Lidköping.


För mer information och anmälan
0510-78 98 16
eva.bostrom@stavdal.se

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.

Bokningsförfrågan för:

-

Fylls i om ni önskar sms-påminnelse vid kurstillfället

Kundanpassad kurs