Utbildning

Truckutbildning A-B

Vi vänder oss till dig som kommer i kontakt med truckar samt nyborjare som vill ha truckkort för framtida jobb.

Vi erbjuder Truckutbildning på våra hyrcenter som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Kontakta ditt närmaste hyrcenter för mer information.


Vår truckutbildning är en investering. En investering som ser till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Skador på både personer, truckar och gods minskar. Dessutom är en utbildad förare mer kostnadseffektiv vilket leder till en högre produktivitet, något som i dagens logistikvärld är ett krav. Vår utbildning vänder sig till personer som skall arbeta med truckar samt till arbetsledare som har ett arbetsmiljöansvar över företagets truckhantering.

Mål
Kursen övergripande syfte är att utbilda deltagarna till säkra, ekonomisk och ansvarstagande truckförare.

Målgrupp
Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med truckar samt nybörjare som vill ta truckkort för framtida jobb. Utbildning kräver att deltagaren har fyllt 18 år.

Lagstiftning
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(3 kap. 3 §)
Användning av truckar (AFS 2006:5).
En truck får användas bara av den som har dokumenterad teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. (18 §)

Kurstid
2-5 dagar beroende på gruppens storlek, tillgång till maskiner och förkunskaper.

Antal deltagare
Max 12 personer vid varje kurstillfälle.

Certifikat
Vid avklarad utbildning och godkända prov erhålls ett utbildningsbevis från TYA på de trucktyper som ingått i utbildningen. Mer info: www.tya.se

Ur kursinnehållet
Kursen följer den läroplan (TLP 10) som fastställts av arbetsmarknadens parter.
• Arbetsmiljö
• Regler och förordningar
• Besiktningsregler
• Trucktyper
• Ergonomi
• Gällande lagar för att framföra truck på allmän väg
• Truckens arbetssätt
• Batterier
• Logistik
• Daglig och fortlöpande tillsyn
• Praktiska körmoment

Pris
Offereras
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, lunch, lokaler och maskiner.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Göteborg - Stigs Center

Kursdatum:

För mer information och anmälan
031-50 59 70
mikaela.johansson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm - Järfälla

Kursdatum:

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

Kursdatum:

För mer information och anmälan
040-652 53 06
josephine.gunnarsson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Trollhättan

Kursdatum:

För mer information och anmälan
0520-48 82 40
thomas.fredlund@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Uppsala

Kursdatum:

För mer information och anmälan
018-470 60 85
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.