Utbildning

Kompetensprov Hjullastare – Hjullastarutbildning

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastarer. För att genomgå kompetensprov för hjullastare krävs en erfarenhet av maskinen på cirka 6 månader.

Kompetensprov Hjullastare – Hjullastarutbildning finns tillgängliga på våra hyrcenter Järfälla.  Vill du ha mer upplysningar om utbildningen, kontakta ditt hyrcenter.

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och riskmedveten hjullastare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat erhålls ett certifikat som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och skall sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hjullastare. Förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om hjullastade och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att anställda maskinförare har hjullastartutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Kurstid
Utbildning: 2 dagar
Kurstiden kan variera något beroende på gruppens storlek,tillgång till maskiner och tidigare erfarenheter.

Antal deltagare
Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

Certifikat
Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet av arbete med hjullastare erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts kan utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis för arbete med grävmaskin. Arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar skickas tillsammans med utbildningsbeviset till TYA.

Ur kursinnehållet
Utföra säkerhetskontroller
Daglig tillsyn och underhåll
Uppbyggnad och arbetssätt
Tillsatsaggregat
Stabilitetsfaktorer
Lyftförmåga enligt lyftdiagram
Teckengivning och radiodirigering

Priser
Offereras
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, lunch, lokaler och maskiner. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Intresseanmälan

Är du i behov av en kundanpassad kurs eller vill boka in en större grupp på kurs?
Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi till dig med ett förslag.

Intresseanmälan

Göteborg - Exportgatan

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Göteborg - Exportgatan.

Stockholm - Järfälla

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Stockholm - Järfälla.

Malmö

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Malmö.

Trollhättan

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Trollhättan.

Lidköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Lidköping.

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.

Bokningsförfrågan för:

-

Fylls i om ni önskar sms-påminnelse vid kurstillfället

Kundanpassad kurs