Utbildning

Fallskyddsutbildning med evakuering (f.d. Arbete på hög höjd)

Vår Fallskyddsutbildning med evakuering vänder sig till dig som arbetare på tak, höga höjder, som arbetsledare eller har övergripande arbetsmiljöansvar.

Stavdals Fallskyddsutbildning genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. För information och förfrågningar, kontakta ditt hyrcenter.


Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerhetsställa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen kan
skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Lagstiftning
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Kurstid
Ca 8 timmar.

Antal deltagare
Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ur kursinnehållet
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Fallskyddssystem
• Förankring
• Ergonomi
• Skötsel
• Kontroll
• Daglig tillsyn
• Praktiska övningar

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika och lokaler. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Intresseanmälan

Är du i behov av en kundanpassad kurs eller vill boka in en större grupp på kurs?
Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi till dig med ett förslag.

Intresseanmälan

(4 tillfällen)Anmäl Göteborg - Exportgatan/Stigs Center

april 2020
20 Apr - Anmäl
maj 2020
12 maj - Anmäl
juni 2020
09 Jun - Anmäl
juli 2020
01 Jul - Anmäl

För mer information och anmälan
031-388 68 21
utbildning@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

(2 tillfällen)Anmäl Stockholm - Järfälla

april 2020
14 Apr - Anmäl
maj 2020
05 maj - Anmäl

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Malmö.


För mer information och anmälan
040 652 53 06
josephine.gunnarsson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

(1 tillfällen)Anmäl Trollhättan

april 2020
16 Apr - Anmäl

För mer information och anmälan
0703-54 47 56
joacim.hygren@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

(1 tillfällen)Anmäl Lidköping

april 2020
22 Apr - Anmäl

För mer information och anmälan
0510-78 98 16
eva.boström@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Jönköping

För tillfället finns det inga bestämda datum för utbildningen i Jönköping.


För mer information och anmälan
036-12 30 50
daniel.ljunggren@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.

Bokningsförfrågan för:

-

Fylls i om ni önskar sms-påminnelse vid kurstillfället

Kundanpassad kurs