Utbildning

Arbete på väg (Nivå 1, 2 & 3)

Våra kurser inom Arbete på väg , nivå 1, 2 & 3, vänder sig till personer som är inblandade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kurserna i Arbete på väg körs på våra hyrcenter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Information om kurstillfällen och övrigt besvaras av ditt hyrcenter.

Våra kurser inom Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet. Trafikverket ställer kraven från 2012-01-01. Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Mål
Målet är att skapa säkrare arbetsplatser och trafikmiljöer för både vägarbetare och trafikanter.

Målgrupper och kurser
Kurserna ger kompetens i nivå 1, 2 eller 3. Samtliga kompetenskrav gäller från första arbetade timman. Nivåerna bygger på varandra och för att få gå en högre nivå ska man först ha gått den lägre nivån.

Nivå 1: grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare.

Nivå 2: kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning.

Nivå 3A: kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även för personal inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande.

Nivå 3B: kompetenskrav för vakter, lotsförare och de som är ansvariga för trafiksignaler.

Äldre upphandlingar
Enligt Vägverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när man arbetar på eller vid anslutning till dessa vägar:
• Säkerhet På Väg (från första arbetade timman)
• Miljö (efter 100 arbetade timmar)
• Hjälp På Väg (efter 100 arbetade timmar)
• Utmärkningsansvarig (Måste alltid finnas på plats vid aktivt arbete)
• Vaktutbildning (Vid arbete som trafikvakt/signalvakt)

Kurstid
Nivå 1 och 2 (kombinationskurs): 1 dag
Nivå 3A: 2 dagar
Nivå 3B: ca 4 timmar

Antal deltagare
Max 15 personer per kurstillfälle.

Certifikat och giltighetstid
Efter godkända kunskapstest så erhålls ett godkänt utbildningsbevis.

Nivå 1: Giltighetstiden är 15 månader, därefter genomförs en repetitionsutbildning var 15:e månad.

Nivå 2-3: Giltighetstiden är 5 år.

Ur kursinnehållet
Kurserna följer Trafikverkets kompetenskrav för de olika arbetsuppgifterna.

Priser
Offereras
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika och lokaler. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Göteborg - Exportgatan

Kursdatum:
21 november 2018
18 december 2018

För mer information och anmälan
031-50 59 70
mikaela.johansson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Göteborg - Stigs Center, NIVÅ 1 & 2

Kursdatum:

För mer information och anmälan
031-50 59 70
mikaela.johansson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm - Järfälla NIVÅ 1 & 2

Kursdatum:
23 oktober 2018
21 november 2018
13 december 2018

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm - Järfälla, NIVÅ 3A

Kursdatum:
01 november 2018
02 november 2018

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm - Sätra, NIVÅ 1 & 2

Kursdatum:

För mer information och anmälan
08-761 92 50
stockholm.satra@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Uppsala

Kursdatum:

För mer information och anmälan
08 409 211 19
Maria.Ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Trollhättan

Kursdatum:

För mer information och anmälan
0520-48 82 40
thomas.fredlund@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

Kursdatum:

För mer information och anmälan
040 652 53 06
Josephine.Gunnarsson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.