Safety Team

På Stavdal har vi inget montage-team, vi har ett Safety Team! Allt för att göra din arbetsplats säkrare. Vårt Safety Team har mångårig erfarenhet och god kompetens av att utföra högkvalitativa säkerhetslösningar. De ser till att ni får den bästa lösningen för era specifika behov. 
 

EN KOMPLETT LEVERANTÖR
 I alla våra säkerhetslösningar erbjuder vi fallskyddsplanering, riskanalyser, montering och demontering av våra fallskyddslösningar och ställningar. Inom vår bransch är vi i stort sett ensamma om att kunna erbjuda ett så omfattande team, som på ett tryggt och ekonomiskt sätt säkrar din arbetsplats. Vi monterar alla typer av fallskyddslösningar som exempelvis skyddsräcken, takskyddslösningar, hängbryggor, valvbryggor, skyddsnät, m.m. Tillsammans med vårt erfarna Safety Team är vi en komplett leverantör av ställning, fallskydd och montage.


SAFETY TEAM
-SKAPAR SVERIGES SÄKRASTE ARBETSPLATSER
Säkerheten är a och o på varje arbetsplats. För att kunna erbjuda dig de absolut bästa lösningarna har Stavdal en särskild grupp med experter inom fallskydd och ställning – Safety Team.Vårt Safety Team har lång erfarenhet av högkvalitativa säkerhetslösningar och ser till att ni får den bästa lösningen för era specifika behov. Enbart säkerhetskontrollerade och godkända produkter ur vårt eget sortiment används.MONTAGEUPPDRAG I SEX STEG:
1. PROJEKTANALYS: Projektanalys, kontroll på plats och planering ─  Vi träffar kunden och går igenom önskemål och förutsättningar för ert specifika projekt.
2. RISKANALYS: Framtagning av riskanalys och metodbeskrivning
3. MONTAGE: Genomförande av montage
4. BESIKTNING: En besiktning och kontroll av monterad lösning sker
5. ÖVERLÄMNING: Godkänt certifikat lämnas över till kund
6. DEMONTAGE: Allt material demonteras och arbetsplatsen återställs. Materialet körs sedan tillbaka till Stavdals lager för att säkerhetskontrolleras.

FALLSKYDD
EN KOMPLETT LEVERANS AV TRYGGHET
Fallskydd ska enligt arbetsmiljöverket finnas om nivåskillnaden mellan två eller fler plan är större än två meter. Det är arbetsgivarens skyldighet att identifiera möjliga fallrisker. Därefter hjälper vi på Stavdal till att välja de produkter och den utrustning som passar bäst för det aktuella arbetet. Vi ser dessutom till att personalen vet hur utrustningen ska användas. Med vår kompetens skapar vi en säkrare arbetsplats och minskar risken för fallolyckor vid höghöjdsarbeten.

Det finns olika typer av fallskyddslösningar, t ex:

NedfallsskärmNEDFALLSSKÄRMAR
Används framförallt vid höghusbyggen.
Passar för kompakta byggplatser där det är ont om utrymme.

 

HÄNGBRYGGAHängbrygga
Hängbryggor används vid tak och fasadarbeten där ställning inte är lämplig. Systemet är flexibelt att montera och kan lätt justeras beroende på taklutning och valvkantens tjocklek.

 

MotviktMOTVIKT
Effektiv och flexibel skyddsräckeslösning som används vi arbeten på platta tak. Skonsam mot takbeläggningen och takstrukturen.

 

NEDFALLSNÄTNedfallsnät
Hindrar personer/föremål att falla ned och skyddar personer/egendom och marken. Lämpligt vid konstruktion av t ex hus, industrianläggningar och lagerbyggnader.

 

STÄLLNING
Alla arbetsplatser är olika. Det finns därför ingen mall för vilka ställningar som ska eller inte ska användas. Stavdal erbjuder flera olika lösningar, som även går att kombinera. Vi anpassar allt efter era behov och förutsättningar.

Det finns olika ställningslösningar:

SkyltställSKYLTSTÄLL
Ett skyltställ är en reklamplats som utformas på ett flexibelt och säkert sätt. Behöver ej gjutas i marken, hålls på plats med betongvikter.
 

 

TrapptornTRAPPTORN
Ställningsutbyggnader utfomad för optimal ergonomi. Stark, säker och kostnadsefffektiv lösning som passar när du ska arbeta på olika våningar utan hiss.


 

KombinationslösningKOMBINATIONSLÖSNING
Det finns ingen mall för hur en ställningslösning ser ut. Vi anpasar oss efter de förutsättningar som råder på er arbetsplats.

 


För mer information om våra produkter och tjänster kontakta ditt närmaste hyrcenter http://www.stavdal.se/kontakt/hyrcenter/


Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.