Elektronisk Personalliggare

NY LAG – NYA MÖJLIGHETER!
Från och med 1 januari 2016 är det enligt lag krav på att byggarbetsplatser ska ha en elektronisk personalliggare. Det låter kanske omständligt, men faktum är att du kan vända den nya lagen till din egen fördel.

LAGEN GÄLLER DIG SOM:

  • Har ett byggnadsprojekt med en sammanlagd arbets- och materialkostnad, som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp.
  • Är en juridisk beställare, så som kommuner, företag och föreningar.
  • Har ett byggnadsprojekt som påbörjas efter den 1 januari 2016.
  • Har ett pågående byggnadsprojekt som avslutas efter den 30 juni 2016.


VARFÖR EN NY LAG? 
Den nya lagen syftar till att du lättare ska kunna kontrollera vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen. Det här är viktigt ur flera olika hänseenden, framför allt ur säkerhetssynpunkt. Om en olycka inträffar måste man kunna ta reda på exakt vilka som varit eller inte varit på plats. Dessutom försvårar den nya lagen för obehöriga att vistas på byggplatsen, vilket i sin tur motverkar ekonomisk brottslighet och främjar en sund konkurrens.

DU KOMMER SNABBT IGÅNG.
Du känner säkert till ID06-kort sedan tidigare. Det är en legitimation som används för att säkerställa att endast behörig personal vistas på byggarbetsplatser. ID06-kortet går även att använda till vår elektronisk personalliggare. Vi på Stavdal rekommenderar därför att du kompletterar din arbetsplats med en regbox och en mjukvara, så är du startklar för att följa den nya lagen direkt, med närvaroregistrering och bättre kontroll över dina byggnadsprojekt. Ett snabbt och bra sätt
att få en komplett elektronisk personalliggare som är både enkel och säker. 

HUR FÖLJER DU DEN NYA LAGEN?
Innan varje projekt startar måste du som är byggherre göra en anmälan till Skatteverket om när och var projektet ska utföras. Du erhåller då ett identifikationsnummer för hela projektet. Det ligger på dig som byggherre att ansvara för att rätt utrustning finns på plats för att följa den nya lagen (detta ansvar kan överföras till den som bedriver byggverksamheten via ett skriftligt avtal). Byggherren (eller utsedd entreprenör) ansvarar för att en personalliggare registrerar samtliga företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen. Dessa uppgifter förs in i liggaren dagligen när varje persons arbetspass påbörjas eller avslutas. Uppgifterna ska sparas. Personalliggaren måste alltid finnas tillgänglig för Skatteverket vid ett eventuellt besök. När projektet är klart anmäler byggherren detta till Skatteverket.

PRODUKTER
Vi har allt du behöver för att följa den nya lagen, allt från regboxar till inpasseringssystem och maskinstyrning: 

REGBOX
En regbox är en smidig och flexibel lösning som registrerar närvaron på alla typer av byggarbetsplatser. Det är lätt att komma igång. Allt du behöver är ett vägguttag, ID06-kort och en mjukvara.

MJUKVARA
Vi erbjuder mjukvaran Infobric Ease. En webbtjänst som ger dig god överblick över dina byggprojekt samt möjlighet att administrera dem. Du kan även se hur mycket arbetstid som lagts på olika projekt samt vilken personal och vilka underleverantörer som varit på plats. Dessutom får du, om olyckan skulle vara framme, en lättåtkomlig återsamlingslista på vilka som befinner sig på arbetsplatsen.

CENTRALENHET
På en arbetsplats där du har flera enheter installerade blir centralenheten hjärtat av din arbetsplats och navet mellan byggarbetsplatsen och mjukvaran. Hit ansluts de olika enheterna för att i sin tur kommunicera med mjukvaran, vilket hjälper dig att hantera och styra alla enheter i ett och samma system.

BEHÖRIGHETSSTYRNING
En kortläsare som installeras i maskiner för att begränsa användandet av maskinerna till den personal som är utbildad och behörig.

http://www.stavdal.se/maskinuthyrning/liftar/76/769/#product_5644
FORDONSGRIND
Med en fordonsgrind får du bra kontroll över godsmottagningen. Du styr vem som får passera, var, när och hur länge. Allt styrs via mjukvaran.
 

PERSONGRIND
Att placera en persongrind vid inpasseringen på byggarbetsplatsen är det säkraste sättet att hålla koll på vilka som befinner sig på området. Det garanterar att endast behöriga personer med ID06-kort kan passera.

 


Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.