Tillbaka

Göteborg   2020-04-09 /

Uttalande från VD Erik Bengtsson angående covid-19: ”Nya förutsättningar skapar nya lösningar”

Vi har ännu inte sett effekterna av det som händer fullt ut, men vi är många företag som just nu arbetar hårt för att anpassa oss till nya förutsättningar. På Ramirent Sverige ställs vi dagligen inför nya utmaningar som kräver nya lösningar. Situationen får oss att gång på gång värdesätta den goda och välfungerande dialog vi har med våra kunder. Samarbetet ger oss goda möjligheter att klara av de prövningar vi ställs inför och gör att vi kan se positivt på framtiden.

Även om vi har fortsatt högt tryck i stora delar av verksamheten och efterfrågan på erbjudna produkter och tjänster är stor, har vi de senaste veckorna behövt ställa om vårt arbetssätt på flera områden. Jag har sett prov på en otrolig kreativitet – arbetet har gått snabbt och vi har hittat lösningar vi annars aldrig skulle ha tänkt på. Utmaningarna har bland annat gett oss en skjuts både i effektivitet och minskat klimatavtryck, när vi digitaliserat vårt arbetssätt allt mer. Vi har dragit viktiga lärdomar och fått testa nya idéer – och många av dessa kommer vi ta vi med oss i verksamheten framåt, när krisen är över.

Vi är medvetna om att läget snabbt kan förändras, därför fortsätter vi att följa utvecklingen noga och har hög beredskap.

Urval av åtgärder Ramirent Sverige har vidtagit sedan utbrottet av covid-19

Korttidsarbete har införts för ett fåtal medarbetare, främst för de som arbetar med Ramirents fysiska utbildningar som är inställda tills vidare.

  • Antal kunder på våra kundcenter är begränsat till max 5 personer. Det kan innebära väntetid utanför och markeringar för hur man kan stå och gå för att minimera smittspridning.
  • De medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter det, arbetar hemifrån för att minimera exponering och folksamlingar.
  • Möten hålls digitalt (inkl. interna-, kund- och leverantörsmöten).
  • Inrikes och utrikes tjänsteresor ska undvikas.
  • Omedelbar karantän vid symptom eller resor/besök till länder med förhöjd risk
  • Om medarbetare har varit i drabbade områden, eller upplever symptom som anges för coronaviruset, ska chef meddelas.
  • De som besöker Ramirent uppmanas att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna med varmt vatten och tvål samt använda utställd handsprit.
  • Nya städrutiner säkerställer att det städas ännu mera strukturerat på våra enheter, för att i möjligaste mån minska eventuell smittspridning.

Vi önskar en återgång till mer stabilitet och förutsägbarhet men vi har på senare tid fått en unik möjlighet att lära känna och förstå våra kunder på nya sätt. Något jag är övertygad om kommer vara värdefullt framåt, när vi gemensamt tagit oss igenom det här.

Erik Bengtsson, VD Ramirent Sverige

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.