Tillbaka

Göteborg   2020-04-17 /

Uttalande från VD Erik Bengtsson angående covid-19: ”Den mentala hälsan är minst lika viktig”

Under den senaste veckan har vi inte behövt vidta ytterligare åtgärder på grund av coronapandemin. Vår verksamhet rullar på och vi märker en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi är medvetna om att läget snabbt kan förändras och fortsätter därför att följa utvecklingen noga med hög beredskap.

För oss är våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet i fortsatt fokus och vi gör allt för att säkerställa det. Det innebär även att vi är extra uppmärksamma på tidiga signaler av psykisk ohälsa.

Utbrottet av covid-19 kan för många ha skapat en oro över samhället i stort, familjemedlemmar eller över den egna situationen och hälsan. För att bemöta det erbjuder vi utökade samtalsmöjligheter via externa samarbetspartners och företagshälsovården.

Urval av åtgärder Ramirent Sverige har vidtagit sedan utbrottet av covid-19

  • Korttidsarbete har införts för ett fåtal medarbetare, främst för de som arbetar med Ramirents fysiska utbildningar som är inställda tills vidare.
  • Antal kunder på våra kundcenter är begränsat till max 5 personer. Det kan innebära väntetid utanför och markeringar för hur man kan stå och gå för att minimera smittspridning.
  • De medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter det, arbetar hemifrån för att minimera exponering och folksamlingar.
  • Möten hålls digitalt (inkl. interna-, kund- och leverantörsmöten).
  • Inrikes och utrikes tjänsteresor ska undvikas.
  • Omedelbar karantän vid symptom eller resor/besök till länder med förhöjd risk.
  • Om medarbetare har varit i drabbade områden, eller upplever symptom som anges för coronaviruset, ska chef meddelas.
  • De som besöker Ramirent uppmanas att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna med varmt vatten och tvål samt använda utställd handsprit.
  • Nya städrutiner säkerställer att det städas ännu mera strukturerat på våra enheter, för att i möjligaste mån minska eventuell smittspridning.

Det viktigaste vi har är våra medarbetare och våra goda relationer med kunder. Mår de bra, mår hela Ramirent bra.

Erik Bengtsson, VD Ramirent Sverige

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.