Hyrförsäkring

STAVDALS HYRFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRA DIG SÄKER
Genom samarbete med Länsförsäkringar erbjuder Stavdal en hyrförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkomna genom brand, vatten, inbrott, stöld, skadegörelse eller transport.

Försäkringen gäller med allriskomfattning och med sedvanliga undantag såsom förslitning, förbrukning eller annan gradvis försämring. För att försäkringen ska gälla måste Du som kund vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka avvärja eller begränsa befarad eller inträffad skada. Vid skada till följd av brott skall Du omedelbart göra en polisanmälan.

LÅG SJÄLVRISK OCH AVGIFT
När Du hyr maskiner och utrustning hos oss kan Du teckna Stavdals hyrförsäkring. Avgiften är endast 5 % av bruttopriset enligt gällande prislista (exkl moms) och självrisken är 0,2 basbelopp per skadetillfälle. Jämför det med 1-2 gånger basbeloppet som brukar vara vanligt. Med Stavdals hyrförsäkring slipper Du onödig oro för eventuella skador.

OM SKADA INTRÄFFAR
1. Vid brott ska skadan omedelbart polisanmälas.
2. Kontakta din Stavdal-anläggning och uppge kund, adress, telefon, kontaktperson samt avtalsnummer.
3. Redogör för skadad egendom.
4. Lämna en beskrivning av händelseförlopp, uppgifter om skadan och eventuell polisanmälan.
5. Lämna en åtgärdsbeskrivning och bifoga eventuell polisanmälan.

För mer information kontakta ditt närmaste hyrcenter på: www.stavdal.se/kontakt/hyrcenter/


Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.