Utbildning

Säkra lyft för lastkopplare och signalmän

Kursen vänder sig till kranförare, traversförare, lastkopplare, signalmän m.fl. Alla som använder lyftanordningar i sitt arbete.

Utbildningen för Säkra lyft för lastkopplare och signalmän kan du utföra på våra hyrcenter. Våra hyrcenter finns på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Här får du mer upplysningar om utbildningen.


Sedan den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla kranförare, traversförare, lyftledare/lyftansvariga, lastkopplare och signalmän som använder lyftanordningar och lyftredskap i sitt arbete.

Lagstiftning
Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Kurstid
Alternativ 1: Endast teori 4 timmar
Alternativ 2: Teori + Praktik 8 timmar

Antal deltagare
Max 15 personer per kurstillfälle.

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.

Ur kursinnehållet
• Lagar & regler
• Lyfthantering
• Uppbyggnad, tillsyn och kassationsbestämmelser
• Belastningstabeller, lyftvinklar och lyftkoll
• Ansvarsfördelning
• Personlyft, samlyft och lyftledare
• Radiosignalering och teckengivning

Priser
Offereras
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost och lokaler. Moms tillkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Stockholm - Järfälla

Kursdatum:
18 oktober 2017
22 november 2017

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm - Sätra

Kursdatum:

För mer information och anmälan
08-761 92 50
stockholm.satra@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Göteborg - Stigs Center

Kursdatum:
28 september 2017
26 oktober 2017
23 november 2017
21 december 2017

För mer information och anmälan
031-50 59 70
mikaela.johansson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Malmö

Kursdatum:

För mer information och anmälan
040-652 53 06
josephine.gunnarsson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Trollhättan

Kursdatum:

För mer information och anmälan
0520-48 82 40
thomas.fredlund@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.