Utbildning

Minikransutbildning

Minikransutbildningen vänder sig till dig som använder minikranar i sitt arbete. Utbildning ger dig rätt kunskap enligt gällande arbetsmiljöregler.

Du hittar våra utbildningar för Minikranar på våra orter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Kontakta ditt hyrcenter för mer information.


Minikranar är snart oumbärliga på våra byggnadsarbetsplatser. Det är smidiga maskiner som löser många typer av lyft trots begränsat utrymme och dåliga underlag. Vid felaktig hantering ökar riskerna för ohälsa och olycksfall drastiskt. Med vår utbildning får deltagaren den kunskap som behövs för att arbeta säkert och ekonomiskt med kranen enligt gällande arbetsmiljöregler.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder minikranar i sitt arbete.

Lagstiftning
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap: 29 § ”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.”

Kurstid
1-3 dagar beroende på tidigare erfarenheter och körvana.

Antal deltagare
Max 6 personer per kurstillfälle.

Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls utbildningsbevis.

Kursinnehåll:
• Arbetsmiljö
• Riskbedömning
• Säkra lyft
• Uppbyggnad och drift
• Körning och manövrering
• Pallningsteknik
• Underhåll och kontroll
• Egenskaper och användningsområde
• Maskinens begränsningar

Pris
Offereras

Övrigt
Kursen innehåller förutom utbildningen i minikran en kurs i Säkra Lyft. Efter avslutade prov erhålls certifikat som styrker detta. Har alla deltagare på kursen redan gått Säkra Lyft kan utbildningstiden kortas med fyra timmar.

Göteborg

Kursdatum:

För mer information och anmälan
031-50 59 70
mikaela.johansson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Stockholm

Kursdatum:
23 januari 2018
24 januari 2018
20 februari 2018
21 februari 2018
14 mars 2018
15 mars 2018
16 april 2018
17 april 2018
23 maj 2018
24 maj 2018

För mer information och anmälan
08-409 211 19
maria.ekdahl@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.