Utbildning

Fallskyddsutbildning

Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger, skall fallskydd användas.

Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger, skall fallskydd användas. Arbetstagare skall även vara utbildad inom fallskydd för att känna till riskerna som detta medför. Denna kurs följer Arbetsmiljöverkets författningssamling, samt gällande EU-direktiv. 

Målgrupp 
Verksamheter som vlll öka sitt säkerhetstänkande genom att hantera sin fallskyddsutrustnlng korrekt, all personal inkluderad.

Kursinnehåll 
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får efter en teoretisk genomgång praktiskt tlllämpa kunskaperna och simulera ett fall och får på detta sätt kunskap om vilka påfrestningar kroppen utsätts för. Den teoretiska genomgången bygger på flera olika delar.som bland annat innefattar; 

•    Risker, fallfaktorer med mera.
•    Förankringspunkter.
•    Brottlaster.
•    Materielkunskap.
•    lagstiftning och normer.
•    Daglig kontrott,periodiska kontroller.
•    Räddning.

Kursmål 
Få kunskap om risker och hur man förebygger dem. Få kunskap om olika typer av fallskyddsutrustnlng, vilken utrustning som krävs i olika situationer och hur man hanterar och använder utrustningen på rätt sätt.

Prov 
Utbildningen avslutas med skriftligt prov och ett obligatoriskt praktiskt moment, där deltagaren blir lyft för att känna hur det är att hänga I fallskyddsutrustnlng. 

Malmö

Kursdatum:

För mer information och anmälan
040-652 53 06
josephine.gunnarsson@stavdal.se

Mer info om hyrcentret

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.